Selecteer een pagina

Home_IconHome

WAT WE DOEN
Wij ontwikkelen en regisseren programma’s en projecten. Bijvoorbeeld op het gebied van Drents Erfgoed. Of als uitvloeisel van (provinciaal) beleid op het gebied van techniek, onderwijs, arbeidsmarkt en cultuur. De Portfoliopagina bevat een beknopt overzicht van (een deel van) onze opdrachten.

HOE WE DAT DOEN
Wij werken voor en samen met lokale overheden, onderwijsinstanties en maatschappelijke organisaties, voornamelijk in de noordelijke provincies. We bezitten een zorgvuldig opgebouwd netwerk dat ons in staat stelt snel te schakelen en als katalysator op te treden. We vormen het smeermiddel tussen de verschillende werkvelden en disciplines.
Onze aanpak is origineel, concreet, creatief en doelgericht. We blijven onszelf en kijken net even anders naar een uitdaging.

Bel voor informatie of een afspraak met Sandra Hoekman via 06 50505232 of mail ons.

RECENTE ONTWIKKELINGEN
Onder andere ten behoeve van het in januari 2020 geopende depot voor historische en oude bouwmaterialen hebben we in april 2019 de Stichting Erfgoed Arsenaal Drenthe opgericht. De stichting fungeert als paraplu voor verschillende programma’s en projecten op het gebied van erfgoed. Klik op het logo voor meer informatie: 

Bellen    LinkedIn    Twitter