Selecteer een pagina

Home_IconHome

Wij ontwikkelen programma’s. We structureren een veelheid van initiatieven, projecten en/of te verbinden partijen zodat er een helder en eenduidig overzicht ontstaat van de wederzijdse relaties tussen alle inspanningen. Op basis hiervan gaan we over tot een doelgerichte aanpak voor de “inrichting” van het programma. Als regisseur van een programma zijn we daarna verantwoordelijk voor het richting geven en op koers houden.

Wij werken voor en samen met lokale overheden, onderwijsinstanties en maatschappelijke organisaties, voornamelijk in de provincie Drenthe. Actuele ontwikkelingen en vraagstukken binnen deze sector zijn de aanleiding tot het thema of het doel van een te ontwikkelen programma.

De Portfoliopagina bevat een beknopt overzicht van onze recente opdrachten. We betrekken onderwijs bij provinciaal beleid op het gebied van techniek en we zorgen voor verbindingen in de dienstverlening binnen het thema Leren en Werken in de arbeidsmarktregio. Maar bijvoorbeeld ook Drents erfgoed is een werkveld waar we actief aan het ontwikkelen zijn.

Onze kracht is de aanpak; origineel, concreet, creatief en doelgericht. We blijven onszelf en kijken net even anders naar een uitdaging. We bezitten een zorgvuldig opgebouwd netwerk dat ons in staat stelt snel te schakelen en als katalysator op te treden.

Bellen    LinkedIn    Twitter   

Bel voor informatie of een afspraak met
Sandra Hoekman:
06 50505232 of mail ons