Selecteer een pagina

Achtergrond_IconPortfolio

N34-Afslag Techniek 2020

De provincie Drenthe verdubbelt de N34 tussen Emmen en Coevorden. Onze opdracht is om “het onderwijs” aan te sluiten. Onder andere om jongeren te enthousiasmeren voor techniek, maar ook om frisse ideeën en input te verkrijgen voor de verschillende trajecten. Op alle niveaus hebben we initiatieven ontwikkeld.
Voor leerlingen van de groepen 7 en 8 van basisscholen uit de gemeenten Coevorden en Emmen start begin 2020 het Lesprogramma “Van ontwerp tot aanleg van een weg”. Hoe wordt een weg ontworpen? Welke technologie komt er aan te pas? En welke beroepen zijn actief in dit proces? In twee lessen worden de leerlingen op interactieve wijze meegenomen in de dagelijkse (theorie en) praktijk. Na de basisscholen volgen later in 2020 het PRO-onderwijs en het VMBO. Ook voor hen ontwikkelen we samen met onderwijsdeskundigen en andere betrokken partijen een leerzaam en inspirerend programma.

Girlsday 2 april 2020

Tijdens Girlsday openen door heel Nederland bèta-, technische, ICT-bedrijven én technische of ICT-afdelingen van bedrijven hun deuren voor meisjes van 10 tot 15 jaar. Zo ook de provincie Drenthe. Samen met de provincie ontwikkelen en regisseren we een uitdagend en toepasselijk programma voor 55 meiden van het Carmelcollege uit Emmen.

Veel vrouwelijk bèta-/technisch en ICT-talent gaat verloren, vaak omdat meisjes onbekend zijn met bèta-, technische en ICT-beroepen en opleidingen. Het bezoek aan een bedrijf kan helpen de blik van meisjes op bèta, techniek en ICT te verbreden en hun loopbaankeuzes te beïnvloeden.

Stichting Certificering Restauratie

Voor de Stichting Certificering Restauratie helpen we het bestuur van de stichting onder andere bij subsidieaanvragen en -verantwoording en leveren we een bijdrage aan het doorontwikkelen van Kennis&Kunde (de certificeringsmethodiek).

Regisseur internationale organisatie EURODA

Euroda is de Europese Opel/Vauxhall Dealer vereniging (met ruim 24 deelnemende landen). Al meer dan 10 jaar organiseren we ieder jaar in een ander Europees land de jaarvergadering(en) voor de Europese afvaardigingen van Opel/Vauxhall met Opel Europa. Daarnaast verzorgen we de financiële overzichten voor de vereniging en voeren we de eindredactie over de website. Euroda vertegenwoordigt de belangen van Opel/Vauxhall dealers met in totaal meer dan 50.000 werknemers.

Voorzitter Bestuur Stichting TT Museum

De Stichting heeft als doel het realiseren en exploiteren van een museum met als onderwerp de Tourist Trophy (TT) te Assen, plus het tonen en toegankelijk maken van museumstukken en memorabilia die betrekking hebben op de TT Races en het TT Circuit Assen. Het streven is het TT Museum in 2020 te openen. Beoogde locatie is het voormalige pand van Cub Diana aan de Brinkstraat in Assen. Momenteel lopen hiervoor de haalbaarheidsonderzoeken met betrekking tot financiering, ontwerp, inrichting en uitvoering.

Programmaontwikkeling en -regie; evenementen

 • Side-events WK Waterstofracen 19 juni 2020
 • Girlsday 2017 voor provincie Drenthe
 • Landelijke opening Open Monumentendag (2017)
 • Open Bedrijvendag Drenthe (t/m 2017)
 • Open Monumentendag Special gemeente Midden-Drenthe (2016)
 • André Kuipers Collegetour (2015, 2018)
 • Ambacht Unlimited (2015)

N34-Afslag Techniek 2018/2019

De provincie Drenthe verdubbelt (gedeeltelijk) de N34 tussen Emmen en Coevorden. Onze opdracht is om “het onderwijs” hierbij te betrekken. Op alle niveaus ontwikkelen we initiatieven. Lesprogramma’s, excursies, presentaties en ook ontwerpwedstrijden gekoppeld aan prijsvragen. In 2018 hebben bijvoorbeeld 300 leerlingen van de Drentse technasia (HAVO/VWO) meegedacht over ontwerpen voor een rustplaats, een kunstwerk en energieopslag. 120 leerlingen (VMBO) hebben meegedaan aan een ontwerpwedstrijd voor een windobject. En zo waren er ook programma’s voor HBO en WO. 2019 zijn we gestart met het thema Archeologie. 400 basisschoolleerlingen bezoeken het Informatiecentrum Hunebed Highway in Dalen en de afgraving langs de N34.

Bestuurslid (secretaris) Stichting Vrienden TT

Om een positieve en evenwichtige beeldvorming rondom het circuit te realiseren, denkt de Stichting Vrienden TT in samenwerking met het circuit mee op het gebied van economische en milieugerelateerde ontwikkelingen en vervult de Stichting een ambassadeursfunctie voor het circuit.

Programmaregisseur Leerwerkloket Arbeidsmarktregio Drenthe (tot en met 2019)

We zijn jaarlijks verantwoordelijk voor het opstellen, regisseren van de uitvoering en bijstellen van het businessplan Leerwerkloket Drenthe. Het businessplan komt voort uit een gezamenlijke visie van de partners; de gemeenten, UWV, S-BB, de ROC’s en het AOC. Het doel is de aansluiting tussen onderwijs, opleidingsmarkt, arbeidsmarkt en arbeidsmarktkansen te versterken. Er zijn twee fysieke Leerwerkloketten in de arbeidsmarktregio Drenthe, een in Emmen en een in Hoogeveen.
Het LeerWerkLoket opereert als verbinder tussen partijen die zich bezig houden met leren en werken. Het is een regionaal samenwerkingsverband, opgezet vanuit het landelijke programma Leren en Werken. Het Leerwerkloket voegt het bestaande aanbod van activiteiten, arrangementen, producten en diensten samen en ontwikkelt, indien nodig, nieuwe. Iedere burger kan bij het Leerwerkloket terecht voor onafhankelijk advies; scholieren, studenten, werkenden, werkzoekenden en ook werkgevers.

Adviseur leerlingbouwstelsel bij behoud en herbestemming van karakteristiek bezit

 • Aan belanghebbenden in restauratie/herbestemming van karakteristieke panden informatie verstrekken over de provinciale voorwaarde dat de bouwwerkzaamheden als praktijkopleidingsplaats dienen te worden uitgevoerd
 • Organiseren voorlichtingsbijeenkomsten in dit kader aan de bouwsector, bouwadviesbureaus en architecten
 • Adviseren over (on-)geschiktheid van opleidingsplaats, het opleidingsniveau, aantal te plaatsen leerlingen en de uitvoerbaarheid
 • Monitoren uitvoerende leerbedrijven op daadwerkelijke plaatsing

Coördinatie Regie- en Adviesgroep Kennis en Arbeidsmarkt

In opdracht van de provincie Drenthe waren we verantwoordelijk voor de organisatie, de coördinatie, alsmede de opvolging van actiepunten voortkomend uit of ten behoeve van de Regie- en Adviesgroep Kennis en Arbeidsmarkt.

Regiegroep Kennis en Arbeidsmarkt
De hoofddoelstelling van de Regiegroep Kennis en Arbeidsmarkt is het zijn van een centraal platform waar ondernemersorganisaties, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden elkaar treffen. Binnen dit platform vindt onderlinge strategische afstemming plaats ten behoeve van de versterking van het organiserend vermogen op het terrein van arbeidsmarktbeleid in Drenthe. Ook wil de Regiegroep een bijdrage leveren aan het verminderen van de ervaren “bestuurlijke drukte”.

Adviesgroep Kennis en Arbeidsmarkt
Binnen de Adviesgroep vindt op het niveau van beleid-, projecten-, (account)management uitwisseling plaats van kennis en ontwikkelingen binnen de Drentse arbeidsmarkt. Daar waar de Regiegroep op bestuurlijk niveau haar taken zoals hiervoor geschetst uitvoert, bereidt de Adviesgroep dit voor. De arbeidsmarktthema’s en monitoringonderwerpen die binnen de Regiegroep geagendeerd staan of worden, vormen in eerste instantie de context voor het overleg van de Adviesgroep.

Programmaontwikkeling Ondernemend Drenthe

Samen met betrokken partijen (provincie Drenthe, gemeenten, het onderwijsveld en projectleiders) onderzoeken we hoe een doorgaande lijn in ondernemend onderwijs (in Drenthe) in de gehele onderwijskolom in beeld gebracht kan worden. Dit proces raakt vele projecten en initiatieven. Voorbeelden hiervan zijn projecten als Ondernemend Leren, JetNet, het implementeren van 3D-printen op basisscholen, Meesterlijk Ondernemen en het Entreprenasium.

Projectregie a.i. Practoraat Zorg- en (Sensor)Technologie (2018)
Drenthe College

Het Practoraat Zorg & (Sensor)Technologie vormt een uniek onderzoeks- en opleidingscentrum. Studenten vanuit MBO en HBO werken, samen met zorginstellingen en bedrijven, aan de ontwikkeling en praktische toepassing van technologische innovaties voor de zorg.

Eigenaar Culinair Erfgoed Centrum “Inmaak en Bewaar” (t/m 2016)

Het Culinair Erfgoed Centrum heeft een brede doelgroep; van bedrijven die aan hun teamspirit willen werken tot familiedagen met een historisch culinair tintje. Lezingen, proeverijen en trainingen in smaak en gastvrijheid behoren tot de mogelijkheden.